Nuacht

Ryan Ó Seannáin agus Adam Mac Giolla Bhuídhe ag an snámh ó Lios Ceannúir go dtí an Leacht, 2014

Comhgháirdeachas le Ryan Ó Seannáin, Bliain 6, agus le hiarscoláirí Adam agus Ruairí Mac Giolla Bhuídhe a bhí ar fhoireann na hÉireann a ghlac páirt i gComórtas Tarrthála an Domhain i Montpelier na Fraince an tseachtain seo chaite.

Congratulations to Ryan Ó Seannáin, Bliain 6, and to past pupils Adam and Ruairí Mac Giolla Bhuídhe who were on the team representing Ireland at the World Surf Life Saving Championship in Montpelier, France last week.

Tá moill ar an obair uasghrádaithe atá ar siúl ar chóras téite an choláiste. Mar sin, tá orainn sceideal oscailte an Ghaelcholáiste a leasú mar seo a leanas:

DátaAmRanganna
Dé Luain 25/08/2014,
Dé Máirt 26/08/2014
9:00am - 12:30pmBliain 1
(1st Year)
Dé Céadaoin 27/08/20149:00am - 3:00pmBliain 1 agus
Bliain 6
(1st Year & 6th Year)
Déardaoin 28/08/20149:00am - 4:00pmBliain 3 agus
bliain 6
(3rd Year & 6th Year)
Dé hAoine 29/08/20149:00am - 3:00pmGach scoláire
(All students)

Bhí Lá Spóirt againn an tseachtain seo chaite ag Ionad Spóirt Bhóthar na Laoi. Tá rogha na bpictiúirí le feiceáil thíos:

Grúpa ceoltóirí a ghlac páirt sa cheolchoirm do Chernobyl
Tháinig Comhairle na Mac Léinn ón dá scoil, Gaelcholáiste an Chláir agus Coláiste Pobal na hInse, le chéile inniu chun airgead a bhailiú don Tionscnamh Burren Chernobyl. Tugadh cead do na daltaí a gcuid éadaí féin a chaitheamh, agus d’eagraigh siad quiz boird agus ceolchoirm.

Beidh grúpa ón idirbhliain ag tabhairt cuairt ar Belarus ar an 22 Bealtaine.

Scoláirí agus tuismitheoirí ó Ghaelcholáiste an Chláir a ghlac páirt sa Rás Sé Mhíle ag an Great Limerick Run, Dé Domhnaigh. Bhí siad ag rith ar son na heagraíochta Friends of A, i gcuimhne Adrienne Hussey, iar-iomaitheoir i gcomórtas Rós Thrá Lí ó Texas, a fuair bás le haineáras inchinne i 2012.

munster-colleges-minor-ennis

Students from Ennis Community College and Gaelcholáiste an Chláir who won the Munster Colleges Camogie Shield in Mallow. Pictured with the team are managers Niall Murphy and Ethna Hickey. They defeated Coláiste Chiaráin from Croom on a scoreline of 3-4 to 1-6.

Mr John Cooke, Principal of Gaelcholáiste an Chláir, with past pupils Aoife Ní Uallacháin and Emily Hull at the Entrance Scholars Awards Ceremony held in UCD’s O’Reilly Hall recently. Ms Ní Uallacháin was recognised by UCD’s Faculty of Science and by Bord na Gaeilge for her considerable achievements in education to date.

An tUasal John  Cooke, Príomhoide Ghaelcholáiste an Chláir, in éineacht le h-iarscoláirí Aoife Ní Uallacháin agus Emily Hull ag Searmanas Gradam na Scoláirí Iontrála a tionóladh i Halla Uí Raghallaigh, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath le déanaí. Thug Dámh na hEoláiochta agus Bord Gaeilge an Choláiste aitheantas do Iníon Ní Uallacháin mar gheall ar a cuid scoláireachta.

Linda Ní ThuathaighMs Linda Ní Thuathaigh, Rathlahine, Newmarket-on-Fergus, is pictured at her recent conferring at Mary Immaculate College.  Linda is a former pupil of Ballycar National School and Gaelcholáiste an Chláir.  She graduated with a first class honours MA in Irish.

Guímíd rath agus sonas ar Rang Ardteiste na Bliana 2013

Foireann chónasctha  chispheile an Ghaelcholáiste agus Coláiste Pobail na hInse a bhuaigh Craobh Chailíní an Chláir, Roinn C, mar aon lena múinteoir Ms O’Connell.  In éineacht leo tá Jason Killeen agus Mike Hickey agus iad ag fógairt an Banner Basketball Camp a reachtálfar  ar an 22 agus 23 Meitheamh i nGoirtín, Dúire.