Nuacht

Bhí Lá na gCluichí ag an nGaelcholáiste in éineacht le Coláiste Pobail na hInse ag ionad spóirt Lees Road in Inis.

Transition Year Students at Gaelcholáiste an Chláir are taking to the stage this week to perform ‘Sive’, John B Keane’s famous play about a young girl forced into an arranged marriage.

D’éirigh le daltaí na hIdirbhliana €180 a bhailiú don Institiúid Náisiúnta um Thaighde ar Ailse Brollaigh sa Ghaillimh.  Bhronn siad an ciste ar Monica Gallagher, tiomsaitheoir de chuid an Institiúid agus duine a tháinig slán ón ailse bhrollaigh.

Tá 257 leabhar léite ag scoláirí na chéad agus na dara bliana don MS Readathon agus tá nach mór €800 cruinnithe acu i gcomhair MS Ireland.  Sa phictiúr tá daltá ón gchéad bhliain lena gcuid teastas: Emma Ní Sheannáin, Rachel Nic Mhathúna, Cathal Sandair and Fionn Ó Nualláin.

Bronnadh Teastais ó Scoil Ghnó Kemmy in Ollscoil Luimnigh, ar scoláirí ón nGaelcholáiste a bhain Grád A amach sa Staidéar Gnó, Ardleibhéal, sa Teastas Sóisearach.  Ina measc bhí Rónán Ó Fallúin agus Ciarán Pfiffer, atá sa phictiúr seo in éineacht lena múinteoir, an tUasal McMahon agus Dr Fergal O’Brien, Stiúrthóir an Léinn Iarchéimigh, Ollscoil Luimnigh.

Tá Gaelcholáiste an Chláir ag ceiliúradh 20 bliain ag cur oideachas trí Ghaeilge ar fáil do mhuintir an Chláir!

Students of Gaelcholáiste an Chláir in Ennis are the stars of a new series on RTÉ Raidio na Gaeltachta which will be broadcast nationwide next week. It’s called Scrúdú Béil na hArdteiste, and it will provide a showcase of Oral Irish to aid students preparing for this years Leaving Certificate examination.

Tháinig mic leinn ó na gaelcholáistí éagsúla i gCúige Mumhan le chéile in amharclann Glór le haghaidh Seo Tallainne na Mumhan, a reachtáileadh don chéad uair Déardaoin seo chaite.

Tá Seachtain na Gaeilge faoi lán seoil i nGaelcholáiste an Chláir agus i gColáiste Pobail na hInse, agus tá rogha imeachtaí ar siúl d’fhonn an teanga agus an oidhreacht Ghaelach a chur chun cinn.

Banríon na Hart

Second Year students of Art at Gaelcholáiste an Chláir have come up with an imaginative approach to recycling and fashion design, which will see them represent their school at the Southern Regional finals of Junk Kouture in Limerick next month.

Junk Kouture is a national competition run in association with the European Recycling Platform, which challenges teenagers to create high-end wearable fashion from everyday junk that would normally find its way into the bin.