Nuacht

Scoláirí agus tuismitheoirí ó Ghaelcholáiste an Chláir a ghlac páirt sa Rás Sé Mhíle ag an Great Limerick Run, Dé Domhnaigh. Bhí siad ag rith ar son na heagraíochta Friends of A, i gcuimhne Adrienne Hussey, iar-iomaitheoir i gcomórtas Rós Thrá Lí ó Texas, a fuair bás le haineáras inchinne i 2012.

munster-colleges-minor-ennis

Students from Ennis Community College and Gaelcholáiste an Chláir who won the Munster Colleges Camogie Shield in Mallow. Pictured with the team are managers Niall Murphy and Ethna Hickey. They defeated Coláiste Chiaráin from Croom on a scoreline of 3-4 to 1-6.

Mr John Cooke, Principal of Gaelcholáiste an Chláir, with past pupils Aoife Ní Uallacháin and Emily Hull at the Entrance Scholars Awards Ceremony held in UCD’s O’Reilly Hall recently. Ms Ní Uallacháin was recognised by UCD’s Faculty of Science and by Bord na Gaeilge for her considerable achievements in education to date.

An tUasal John  Cooke, Príomhoide Ghaelcholáiste an Chláir, in éineacht le h-iarscoláirí Aoife Ní Uallacháin agus Emily Hull ag Searmanas Gradam na Scoláirí Iontrála a tionóladh i Halla Uí Raghallaigh, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath le déanaí. Thug Dámh na hEoláiochta agus Bord Gaeilge an Choláiste aitheantas do Iníon Ní Uallacháin mar gheall ar a cuid scoláireachta.

Linda Ní ThuathaighMs Linda Ní Thuathaigh, Rathlahine, Newmarket-on-Fergus, is pictured at her recent conferring at Mary Immaculate College.  Linda is a former pupil of Ballycar National School and Gaelcholáiste an Chláir.  She graduated with a first class honours MA in Irish.

Guímíd rath agus sonas ar Rang Ardteiste na Bliana 2013

Foireann chónasctha  chispheile an Ghaelcholáiste agus Coláiste Pobail na hInse a bhuaigh Craobh Chailíní an Chláir, Roinn C, mar aon lena múinteoir Ms O’Connell.  In éineacht leo tá Jason Killeen agus Mike Hickey agus iad ag fógairt an Banner Basketball Camp a reachtálfar  ar an 22 agus 23 Meitheamh i nGoirtín, Dúire.

Bronnadh teastais agus fáinní do labhairt na Gaeilge ar Ross Ó hUallacháin agus ar Phádraigín Ní Fhuaráin le déanaí, toisc barr feabhais a bhaint amach in úsáid na Gaeilge.  In éineacht leo tá an príomhoide, Mr Cooke, agus Iníon Ní Dheargáin, Múinteoir Feidhmeannach i bhFeidhil an Ghaelcholáiste

Bhí Lá na gCluichí ag an nGaelcholáiste in éineacht le Coláiste Pobail na hInse ag ionad spóirt Lees Road in Inis.

Transition Year Students at Gaelcholáiste an Chláir are taking to the stage this week to perform ‘Sive’, John B Keane’s famous play about a young girl forced into an arranged marriage.

D’éirigh le daltaí na hIdirbhliana €180 a bhailiú don Institiúid Náisiúnta um Thaighde ar Ailse Brollaigh sa Ghaillimh.  Bhronn siad an ciste ar Monica Gallagher, tiomsaitheoir de chuid an Institiúid agus duine a tháinig slán ón ailse bhrollaigh.