Nuacht

D’fhreastal an Idirbhliain ar an Lá Fiontraíochta in óstán an West County, le Oifig Fiontraíochta an Chláir. Buíochas le Bean Uí Chonsaidín a chuaigh in éineacht leo.

Fearaimid fáilte roimh ár scoláirí go léir, idir nua agus sean, go dtí an scoilbhliain nua i nGaelcholáiste an Chláir.

Tá Féilire na Scoile foilsithe anois, leis na socraithe do gach rang ag filleadh ar ais. Cliceáil anseo chun é a léamh.

We welcome all our students, both new and old, to the new academic year.

The School Calendar is available online, with the arrangements for the return of each class. Click here to read it.

Bhí an Lá Spóirt Bliantúil againn inné, le Tae Bo agus Kayakadóireacht, Leadóg, Sacar, Iomáint, Lúthchleasaíocht agus go leor eile. Maith sibh go léir a ghlac páirt. Buíochas le gach éinne a chuidigh leis an lá a stiúradh agus le gach duine a thóg pictiúir.


Chuaigh rang tíreolaíochta na cúigiú bliana ar turas go Leacht Uí Chonchúir agus Dúlainn le hIníon Ní Scanláin.

Photos from 5th Year Geography field trip. Ag seo thíos tá rogha na bpictiúirí:

Turas Tíreolaíochta

Comhgháirdeachas le foireann peile na gcailín a bhuaigh Craobh na Mumhan in aghaidh Phobalscoil Chill Áirne. 5-11 in aghaidh 4-11 an scór. Tréaslaímid leo agus leis an mbainisteoir, Iníon Ní Riain.

Well done to Iníon Ní Riain and our Munster Champions who beat Killarney Community College by 3 points! Maith sibh!

 

Complete the Fairtrade Quiz to enter our prize draw.

Mar chuid den tionscnamh CSPE atá ar siúl acu, tá quiz idirlín curtha le chéile ag daltaí na tríú bliana. ‘Sí an aidhm atá leis ná daoine a spreagadh chun táirgí Fairtrade a cheannach.

Cliceáil anseo chun an quiz a dhéanamh. Cuirfear gach iarrtas atá ceart isteach ar chrannchur. Go raibh maith agaibh!

As part of their CSPE project, Third Years have put together an online quiz. It’s part of a campaign to encourage people to buy Fairtrade products.

Click here to take the quiz. All correctly completed entries will be entered in a draw for cash prizes. Thank you!

Bronnadh gradaim ar na mic léinn oíche Dhéardaoin ag ocáid in Óstán an Temple Gate. Bronnadh Gradam Éachta Acadúil agus Gradam an Dea-Scoláire i ngach bliain, chomh maith le gradaim speisialta dóibh sin a bhfuil aitheantas bainte amach acu go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta i réimsí éagsúla, Awards were presented in each year group, for Academic Achievement, Exemplary Role Models, and achievement in a range of endeavours at national and international level. Comhgháirdeachas libh go léir!

Gradam na Mac Léinn 2018

Comhgháirdeachas le Aisling Ní Ghealbháin ón gchéad bhliain a bhfuil áit bainte amach aici ar an ngearrliosta do chomórtas gearrscéalaíochta an Clare Champion 2018. Fógrófar na buaiteoirí ar an 26 Aibreán ag Leabharlann De Valera in Inis.

Congratulations to Aisling Ní Ghealbháin from First Year who has made the shortlist of the 2018 Clare Champion Short Story Competition. The winners will be announced on 26 April at the De Valera Library in Ennis.

 

D’éirigh go han-mhaith leis an bpreabshiopa a d’eagraigh an Idirbhliain do Chumann Naomh Uinsean de Pól in Inis.

Transition Year Students from Gaelcholáiste an Chláir, with their teacher Ms Martina McNamara, presented a cheque for €562.77 to St Vincent de Paul, the proceeds of a pop-up shop they organised.