Nuacht

Pictures from the Open Night. Gabhaimid buíochas le gach éinne a ghlac páirt san Oíche Oscailte do dhaltaí Rang 6. Táimid ag tnúth le fáilte a chur romhaibh i 2018.

Oíche Oscailte GC 2017

Tá daltaí na hIdirbhliana ag cabhrú le baill na h-eagraíochta Sláinte an Chláir chun an leas is fearr a bhaint as a gcuid fón póca. Tá oiliúint ar fáil do gach éinne a bhfuil baint acu leis an eagraíocht, gach Céadaoin ó 2:00 – 3:00 pm i Seomra na hEalaíne sa Ghaelcholáiste.

Transition Year Students are teaching members of Cancer support group Sláinte an Chláir how to use their mobile phones. Tutoring open to all those connected to the organisation, every Wednesday from two p.m. to  three p.m. in Room 49 (art room in Gaelcholáiste an Chláir).

Íoslódail Clár na nImeachtaí!

Seo Seachtain na Matamaitice. Tá clár na n-imeachtaí ar fáil anseo.

It’s Maths Week. Click here for the programme of events!

Chuaigh an Idirbhliain go dtí ionad eachtaíochta Delphi i gConamara an steachtaoin seo chaite, agus bhain siad an-taitneamh as!

Transition Year are just back from a visit to Delphi adventure centre in Connemara, where they had a great time!

Delphi 2017

Our school has been selected once again this year to participate in the Music Generation project. It is a wonderful opportunity for students to avail of music lessons from experienced professional tutors.

We are looking for 30 enthusiastic students to commit to 25 weeks of music lessons. Classes are suited to beginners and improvers. If you don’t have an instrument, you can rent at a significantly reduced cost of €25 per annum non-returnable.

Instruments:

  • Concertina
  • Fiddle
  • Banjo
  • Guitar

Other instruments will be considered depending on demand.

Tuition will begin on 3rd October 2017; days and times are to be confirmed.

COST OF LESSONS

€150 tuition fee is payable in advance in two payments. €75 must be paid before Friday 29th September 2017. The second payment of €75 will be payable in January 2018. This works out at €6 per lesson and is extremely good value. Individual agreement forms will need to be signed by each parent/guardian and returned to the school. Parents/guardians are liable for tuition fees irrespective of attendance.

Please encourage your child to avail of this opportunity to acquire a life skill that will stay with them throughout their lives. Application forms available at school – return to the college by Friday 22nd September 2017.

Tá staidéar maoirsithe ar fáil saor in aisce do dhaltaí. Tá sé seo ar fáil gach tráthnóna (ach amháin Dé hAoine).

Más mian leat a bheith páirteach, níl le déanamh an an fhoirm a iarraidh, agus í a líonadh agus a chur isteach roimh Dé Céadaoin.

We offer free supervised after school study to students. Study takes place for 2 hours each day (except Friday).

To book a place simply complete and return an application form before Wednesday.

D’éirigh thar barr le scoláirí an Ghaelcholáiste a ghlac pairt i bhFleadh Cheoil na hÉireann in Inis an mhí seo chaite.

Lily Ní Chonchúir, a fuair bonn óir agus bonn chré-umha ag Fleadh Cheoil na hÉireann.

Lily Ní Chonchúir, a fuair bonn óir agus bonn chré-umha ag Fleadh Cheoil na hÉireann.

I measc na mbuaiteoirí, bhí:

  • Lily Ní Chonchúir a fuair bonn óir i gcomórtas an cheoil bheirte faoi 18, agus freisin fuair sí an triú háit i gcomórtas an chonsairtín faoi 18.
  • Jennifer Ní Mharacháin a fuair bonn cré-umha i gcomórtas an cheoil triúir sinsir.
  • Aoife Ní Sheanáin a fuair boinn chré-umha i gcomórtaisí na mbannaí ceilí agus na ngrúpaí ceoil faoi 18, mar bhall den ngrúpa Burren.

Iarscoláire Zainab Boladale atá ceaptha in h-iriseoir teilifíse ag RTÉ (Pictiúir: RTÉ)

Tréaslaímid le Zainab Boladale atá ceaptha ina láithreoir ar an gclár nuachta News2Day ar theilifís RTÉ. Is iarscoláire de chuid an Ghaelcholáiste í, agus rinne sí staidéar ar an iriseoireacht in Ollscoile Chathair Bhaile Átha Cliath.

Congratulations to Zainab Boladale who has been appointed as a presenter of News2Day on RTÉ television. Zainab is a past-pupil of Gaelcholáiste an Chláir, and she studied journalism at DCU.

Comhghairdeachas le Marlaí Ó hEochaí ón Séú Bhliain atá ar fhoireann tarrthála  na hÉireann atá ag glacadh páirt i gCraobhacha Idirnáisiúnta na Tarrthála atá ar siúl sa Bheilg faoi láthair.

In éineacht leis ar an bhfoireann sin tá iarscoláire de chuid an Ghaelcholáiste, Ryan Ó Seannáin. Go n-éirí libh beirt!

Marlaí Ó hEochaí

Comhghairdeachas le Marlaí Ó hEochaí ón Séú Bhliain atá ar fhoireann shóisearach na hÉireann atá ag glacadh páirt i gCraobhacha Idirnáisiúnta na Tarrthála atá ar siúl san Ísiltír faoi láthair.

In éineacht leis ar an bhfoireann sin tá iarscoláire de chuid an Ghaelcholáiste, Ruairí Mac Giolla Bhuídhe. Go n-éirí libh beirt!

Marlaí Ó hEochaí