Nuacht

Tá staidéar maoirsithe ar fáil saor in aisce do dhaltaí. Tá sé seo ar fáil gach tráthnóna (ach amháin Dé hAoine).

Más mian leat a bheith páirteach, níl le déanamh an an fhoirm a iarraidh, agus í a líonadh agus a chur isteach roimh Dé Céadaoin.

We offer free supervised after school study to students. Study takes place for 2 hours each day (except Friday).

To book a place simply complete and return an application form before Wednesday.

D’éirigh thar barr le scoláirí an Ghaelcholáiste a ghlac pairt i bhFleadh Cheoil na hÉireann in Inis an mhí seo chaite.

Lily Ní Chonchúir, a fuair bonn óir agus bonn chré-umha ag Fleadh Cheoil na hÉireann.

Lily Ní Chonchúir, a fuair bonn óir agus bonn chré-umha ag Fleadh Cheoil na hÉireann.

I measc na mbuaiteoirí, bhí:

  • Lily Ní Chonchúir a fuair bonn óir i gcomórtas an cheoil bheirte faoi 18, agus freisin fuair sí an triú háit i gcomórtas an chonsairtín faoi 18.
  • Jennifer Ní Mharacháin a fuair bonn cré-umha i gcomórtas an cheoil triúir sinsir.
  • Aoife Ní Sheanáin a fuair boinn chré-umha i gcomórtaisí na mbannaí ceilí agus na ngrúpaí ceoil faoi 18, mar bhall den ngrúpa Burren.

Iarscoláire Zainab Boladale atá ceaptha in h-iriseoir teilifíse ag RTÉ (Pictiúir: RTÉ)

Tréaslaímid le Zainab Boladale atá ceaptha ina láithreoir ar an gclár nuachta News2Day ar theilifís RTÉ. Is iarscoláire de chuid an Ghaelcholáiste í, agus rinne sí staidéar ar an iriseoireacht in Ollscoile Chathair Bhaile Átha Cliath.

Congratulations to Zainab Boladale who has been appointed as a presenter of News2Day on RTÉ television. Zainab is a past-pupil of Gaelcholáiste an Chláir, and she studied journalism at DCU.

Comhghairdeachas le Marlaí Ó hEochaí ón Séú Bhliain atá ar fhoireann tarrthála  na hÉireann atá ag glacadh páirt i gCraobhacha Idirnáisiúnta na Tarrthála atá ar siúl sa Bheilg faoi láthair.

In éineacht leis ar an bhfoireann sin tá iarscoláire de chuid an Ghaelcholáiste, Ryan Ó Seannáin. Go n-éirí libh beirt!

Marlaí Ó hEochaí

Comhghairdeachas le Marlaí Ó hEochaí ón Séú Bhliain atá ar fhoireann shóisearach na hÉireann atá ag glacadh páirt i gCraobhacha Idirnáisiúnta na Tarrthála atá ar siúl san Ísiltír faoi láthair.

In éineacht leis ar an bhfoireann sin tá iarscoláire de chuid an Ghaelcholáiste, Ruairí Mac Giolla Bhuídhe. Go n-éirí libh beirt!

Marlaí Ó hEochaí

Comhgháirdeachas le Róisín Ní Fhallúin a ghnóthaigh 625 poinntí san Ardteist nuair a fuair sí 7 ngrád H1.

Tréaslaímid lenár daltaí go léir a gcuid torthaí. Go n-éirí libh in bhúr gcuid iarrachtaí amach anseo.

Tuilleadh pictiúirí anseo thíos.

Leaving Cert 2017

Bhí searmanas bronnta do Rang na h-Idirbhliana. Bronnadh Gradam Cré-Umha an Uachtaráin orthu as ucht an pháirt a ghlac siad sa chlár Gaisce. Bronnadh Gradam QQI Leibhéal 3 orthu i gcomhair cúrsa chéad-chabrach a rinne siad. Fuair siad teastas ó chlár de chuid Bhanc na hÉireann a raibh páirt acu ann, agus cóipeanna den teastas Sóisearach a bhí déanta anuraidh acu.

Is í Iníon Nic Chonmara Stiúrthóir na hIdirbhliana.

Transition Year Graduation 2017 at Gaelcholáiste an Chláir.

Searmanas Bronnta Teastas na hIdirbhliana 2017

Go n-éirí le Rang na Bliana 2017!

Rang 2017

Clare County Council has granted permission for a substantial expansion project at Ennis Community College and Gaelcholáiste an Chláir. The planners made their decision on Wednesday having received applications on behalf of the school from Limerick and Clare Education and Training Board.

“We are thrilled with the decision to grant permission for this development”, said the school principal Brian O’Donoghue. “The project will see a build of over 4,100 square metres. It includes multiple classrooms and specialist rooms such as science labs. Also included is a full size state of the art sports hall. We have been in Ennis since 1938 and this is a very significant development which will greatly benefit our students and the community of Ennis.”

Construction is expected to begin in the coming months.

Ag seo thíos tá rogha na bpictiúr ó bhronnadh na ngradam bliantúil.

Gradaim an Ghaelcholáiste 2017