Nuacht

Comhgháirdeachas le Róisín Ní Fhallúin a ghnóthaigh 625 poinntí san Ardteist nuair a fuair sí 7 ngrád H1.

Tréaslaímid lenár daltaí go léir a gcuid torthaí. Go n-éirí libh in bhúr gcuid iarrachtaí amach anseo.

Tuilleadh pictiúirí anseo thíos.

Leaving Cert 2017

Bhí searmanas bronnta do Rang na h-Idirbhliana. Bronnadh Gradam Cré-Umha an Uachtaráin orthu as ucht an pháirt a ghlac siad sa chlár Gaisce. Bronnadh Gradam QQI Leibhéal 3 orthu i gcomhair cúrsa chéad-chabrach a rinne siad. Fuair siad teastas ó chlár de chuid Bhanc na hÉireann a raibh páirt acu ann, agus cóipeanna den teastas Sóisearach a bhí déanta anuraidh acu.

Is í Iníon Nic Chonmara Stiúrthóir na hIdirbhliana.

Transition Year Graduation 2017 at Gaelcholáiste an Chláir.

Searmanas Bronnta Teastas na hIdirbhliana 2017

Go n-éirí le Rang na Bliana 2017!

Rang 2017

Clare County Council has granted permission for a substantial expansion project at Ennis Community College and Gaelcholáiste an Chláir. The planners made their decision on Wednesday having received applications on behalf of the school from Limerick and Clare Education and Training Board.

“We are thrilled with the decision to grant permission for this development”, said the school principal Brian O’Donoghue. “The project will see a build of over 4,100 square metres. It includes multiple classrooms and specialist rooms such as science labs. Also included is a full size state of the art sports hall. We have been in Ennis since 1938 and this is a very significant development which will greatly benefit our students and the community of Ennis.”

Construction is expected to begin in the coming months.

Ag seo thíos tá rogha na bpictiúr ó bhronnadh na ngradam bliantúil.

Gradaim an Ghaelcholáiste 2017

Bhí lá breá spóirt againn inné. Tá na pictiúir go léir anseo agus tá físeán anseo thíos:

Rogha na bpictiuirí ón dturas a thug daltaí na chéad agus na dara bliana ar Ionad Eachtraíochta Bhaile Theas i gCorcaigh. (Buíochas le Iníon de Barra).

Turas Eachtraíochta go Baile Theas

Bronnadh teastais ar dhaltaí ar an gclár LCVP (Leaving Certificate Vocational Programme) as ucht an pháirt a ghlac siad sa chlár Taithí agus Scileanna leis an Shannon Group.

LCVP students were presented with certificates of achievement for their participation in the Shannon Group Skills and Work programme.

Go n-éirí lenár gceoltóirí óga a bheidh ag seinnt i gceolchoirm le Music Generation in amharclann Glór anocht!

Music teacher Pádraig Rynn from Music Generation, with first year students (seated) Méadhbh Duibhne Ní Chochláin, Leighara Scarlóg, Joanie Ní Slatara, and Sadhbh Ní Fhinn

Music teacher Pádraig Rynn from Music Generation, with first year students (seated) Méadhbh Duibhne Ní Chochláin, Leighara Scarlóg, Joanie Ní Slatara, and Sadhbh Ní Fhinn

Best wishes to our young musicians who will play on stage in Glór tonight.

Tréaslaímid le foireann agus scolairí an Ghaelcholáiste a ghlac páirt sa siúlóid ‘Darkness into Light’ inné ar son Pieta House.

Daltaí 5GC in éineacht le Ms Christie agus Mr O'Donoghue

Daltaí 5GC in éineacht le Ms Christie agus Mr O’Donoghue

Congratulations to staff and students, and to everyone who took part in the ‘Darkness into Light’ march for Pieta House yesterday