Ocht nGrád A1 do Chonall!

Comhgháirdeachas le Conall Ó hAiniféin a ghnóthaigh ocht ngrád A1 san Ardteist!

Congratulations to Conall Ó hAiniféin who has recieved eight A1 grades in the Leaving Certificate!

Share this