Home Oideachas Teastas Sóisearach (Junior Cert)

Teastas Sóisearach (Junior Cert)

Déanann gach dalta (All students study):
Gaeilge (Irish), Fraincís (French), Béarla (English), Staidear Gnó (Business Studies), Matamaitic (Mathematics), O.S.S.P. (C.S.P.E.),
Stair (History), O.S.P.S. (S.P.H.E.), Tíreolas (Geography), Reiligiún (Religion), Eolaíocht (Science), Ríomhaireacht (Computers), Corp Oideachais (P.E.)

Agus 2 ábhar ón liosta seo (And two subjects from the following):
Ceol (Music), Eacnamaíocht Bhaile (Home Economics), Ealaín (Art), Teicneolaíocht* (Technology*)

*Cuimsíonn Teicneolaíocht: Admhadóireacht agus Miotalóireacht
*Technology comprises: Woodwork and Metalwork

Share this