Home Oideachas Árdteistiméireacht (Leaving Cert)

Árdteistiméireacht (Leaving Cert)

Déanann gach dalta (All Students study):

Gaeilge (Irish), Béarla (English), Mata (Maths), Fraincís (French), Gairmchlár na hArdteistiméireachta (LCVP)

Agus 3 ábhar ón liosta thíos (And 3 subjects from the following): 

Bitheolaíocht (Biology), Cuntasaíocht (Accountancy), Ceol (Music), Gnó (Business), Foirgneolaíocht (Building Construction), Ealaín (Art), Stair (History), Innealtóireacht (Engineering), Ceimic (Chemistry), Fisic (Physics), Grafaic Dhearaidh & Chumarsáide (Design & Communications Graphics), Eacnamaíocht Bhaile (Home Economics), Tíreolas (Geography), Teicneoláiocht (Technology), Foirgneolaíocht (Construction Studies)

Tá ardleibhéal ar fáil i ngach ábhar. Le sin, déantar ranganna de Ríomhaireacht, Corp Oideachais, Reiligiún agus Treoir.
Higher level is available in every subject. In addition students take classes in Computing, PE, Religion and Guidance

Share this