Home Maidir Linn

Maidir Linn

Kayakadóirí

Cuireann Gaelcholáiste an Chláir oideachas dara-leibhéal ar fáil trí Ghaeilge do dhaltaí i gCo. an Chláir. Tá an Coláiste faoi stiúr Bhord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir. Is aonad faoi leith é ar an suíomh céanna le Coláiste Pobail na hInse agus Coláiste Bresioideachais na hInse.Gaelcholáiste an Chláir provides second-level education through the medium of Irish to students in Co. Clare. The College is under the auspices of Limerick and Clare Education and Training Board. It is a stand-alone unit on the same grounds as Ennis Community College and Ennis College of Further Education.
Tá failte roimh dhaltaí ó gach bunscoil agus cúlra is cuma an Gaeilge nó Bearla a bpríomh-theanga. Tagann daltaí ó Cheann Léime agus áiteanna eile ar fud an chontae ag iarraidh oideachas trí Ghaeilge. Sa chéad bhliain déantar an-chuid oibre ins an dá theanga go dtí go mbíonn líofacht ag na daltaí. Bíonn níos lú daltaí i gcuid mhaith des na ranganna.Students from every national school and background are welcome, regardless of whether English or Irish is their first language. The opportunity for education through Irish attracts students from as far afield as Loop Head. In first year much of the work is done bilingually until the student is fluent in Irish. Class sizes tend to be smaller.

Share this