Home Áiseanna & Cláir (Facilities & Programmes) Seomra na hInnealtóireachta (Engineering Metalwork)

Seomra na hInnealtóireachta (Engineering Metalwork)

Seomra na hInnealtóireachta (Engineering Metalwork)

Leis an ábhar seo, forbraítear tuiscint agus scileanna na mac léinn a bhaineann leis an innealtóireacht. Tá trí chuid sa chúrsa seo.Engineering is a technology-based subject that aims to develop students’ technical skills and knowledge in an Engineering context. The subject has three elements.
I mbliain na hArdteiste, déanann na mic léinn tionscnamh a dhearadh agus a thógáil, ag leanúint treoracha a tugtar dóibh. Spreagann seo an tionscnaíocht agus an chruthaitheacht, i bpleanáil agus i bhforbairt na dtionscnamh teicneolaíochta.In their Leaving Certificate year, students design and make a project to a prescribed design brief. This promotes initiative and creativity in the planning and development of technological projects.
Díríonn an scrúdú praiticiúil ag deireadh na bliana ar na scileanna tógála agus déantúsaíochta, ag baint úsáid as léaráidí sonraithe.A separate practical exam at the end of the year tests the students’ skills at manufacturing components from a detailed working drawing.
Tá cuid teoiriciúil leis an ábhar freisin, ina ndéantar staidéar ar na próiséis chun miotail a nascadh, ar pholaiméirí, ar thástáil ábhar, ar phróiséis na déantúsaíochta, ar an meaisíniú, ar an leictreonaic agus ar fhearais.In the theory component of the course students study such topics as metal-joining processes, polymers, materials testing, manufacturing processes, machining, electronics and mechanisms.

Share this