Home Gníomhaíochtaí (Activities)

Gníomhaíochtaí (Activities)

Iomáint, Camógaíocht, Cispheil, Peil Ghaelach, Luthchleasaíocht, Leadóg, Badmantan, Sacar, Snámh, Rámhaíocht, Damhsa Seite, Banna Céilí, Aeróbaic, Damhsa ar an Sean Nós, Gleacaíocht, Rianadóireacht, Ióga, Pilates, Eitpheil, Rith Tras-Tíre, Rugbaí Leaiste, Club Amhránaíochta, Turasann (Náisiúnta agus Idirnáisiúnta), Ficheall, Tráth na gCeist, Club Scannán, Díospóireacht, Óráidíocht, Ceolchoirm, Drámaíocht, Seo Tallainne, Cuairteanna ar Amharclann & Pictiúrlann, Coiste Comhshaoil, Comhairle na Mac Léinn, Club RíomhaireHurling, Camogie, Basketball, Gaelic Football, Athletics, Tennis, Badminton, Soccer, Swimming, Rowing, Set Dancing, Ceilí Band, Aerobics, Sean Nós Dancing, Gymnastics, Orienteering, Yoga, Pilates, Volleyball, Cross Country Running, Tag Rugby, Glee Club, Tours (National & European), Chess, Table Quizes, Film Club, Debating, Public Speaking, Concert, Drama, Talent Show, Visits to Theatre & Cinema, Environmental Committee, Students Council, Computer Club
Mar aon leis na gníomhaíochtaí thuasluaite, tá na himeachtaí seo a leanas ar fhéilire na scoile: Seachtain na Gaeilge, Seachtain na gCarad, Seachtain na hEolaíochta, Seachtain na Matamaitice, Seachtain na Fraincíse, Lá na nGairmeacha, Taispeántas na nEolaithe Óga, Lá Spóirt, Lá na nGradam, Féile na hInse agus imeachtaí de chuid An Clár as Gaeilge, Féilte Traidisiúnta.In addition to the above activities the following events are part of the school calendar: Seachtain na Gaeilge, Friendship Week, Science Week, Maths Week, French Week, Careers Day, Young Scientists Exhibition, Sports Day, Awards Day, Féile na hInse and events organised by An Clár as Gaeilge, Seasonal Celebrations.

Share this