Home Áiseanna & Cláir (Facilities & Programmes)

Áiseanna & Cláir (Facilities & Programmes)

Áiseanna & Cláir
Bialann (Restaurant), Saotharlanna Eolaíochta (Science Laboratories), Seomra Miotalóireachta & Innealtóireachta (Engineering Metalwork Room), Ealaíon (Art), Ceol (Music), Tacaíocht Foghlama (Learning Support), Comhairleoir (Counsellor) Scéim Árachais Phearsanta (Personal Insurance Scheme), Séiplíneach (Chaplain), Taisceadáin do Mhic Léinn (Student Lockers), Leabharlann (Library)

Share this