Ealaíon (Art)

Ealaíon (Art)

Banríon na Hart

Deineann gach éinne Ealaíon sa chéad bhliain agus is ábhar roghnach í  ina dhiaidh sin.  Deintear rogha leathan ceardaíochta agus na mínealaíona.

Oibrítear le mic léinn chun frapaí agus seiteanna  dhéanamh le haghaidh drámaí. Éiríonn go maith le daltaí sna comórtais náisiúnta JCSP agus glactar páirt freisin sa chomórtas Form & Fusion.

Art is a timetabled subject in first year and then a subject of choice for the Leaving Certificates. The department offers a broad range of craft as well as the fine arts.

This department has worked with students to produce props for yearly drama productions. Pupils have also had national success in the JCSP competitions. Students also participate in the Form and Fusion competition.

Share this