Nuacht

Go n-éirí go geal le daltaí na hArdteiste. Dé Máirt seo chugainn, 13 Lúnasa, beidh na torthaí ar fáil ón scoil ag 9:00. Beidh siad ar fáil ar an idirlíon ó 10:00 ar aghaidh. Is féidir le daltaí na torthaí a fháil ar an idirlíon má tá an uimhir scrúdaithe acu agus an PIN (Tá an PIN ar fáil ó oifig na scoile, má tá sé dearmadta acu). Is féidir logáil isteach anseo ar suíomh na mac léinn.

We wish all our students receiving Leaving Cert results the very best. On Tuesday next Aug 13th, results are available to collect at the school from 9am. They are also available online from 10am. To access online results students need both their exam number and their PIN (this is available from the office if it is forgotten). Students can log in through our student hub.

Comhgháireachas le Neasa Ní Ainiféin a fuair bonn airgid le foireann na hÉireann ag Comórtas Tras-tíre Celtic International.

Daltaí Idirbhliana in éineacht le Aoife McDonagh ó Bank of Ireland a chuidigh leo Banc Scoile a bhunú.
 
Transition Years have set up a School Bank for Finance Week at the Gaelcholáiste.
Buíochas le Caoileann Ní Dhonnchadha ó Institiúid Oideachais Marino a thug cuairt orainn le h-insint dúinn faoin gcéim nua atá acu: Oideachais trí Mhéan na Gaeilge. Marino Institute of Education has introduced a new Bachelor of Education degree which is taught entirely through Irish. Tuilleadh Eolais ó Ms Christie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bhí cruinniú ag Comhairle na Mac Léinn inniu.

Our Student Council met today.

Rang bitheolaíochta na hArdteiste i mbun oibre in Ollscoil Luimní ar a gcuid turgnamh don Ardteist. Buíochas lena múinteoir Iníon Nic Conmara.

Leaving Certs complete their biology experiments at the University of Limerick.

Congratulations to the senior girls footballers who were presented with County and Munster medals today by Clare County Footballer Niamh O’Dea. Maith sibh go léir – agus buíochas le hIníon Ní Riain!

Bhí Dinnéar na Nollag againn inniu! Nollaig Shona do na daltaí go léir!

An Idirbhliain agus Inion Nic Conmara. Thug siad cuairt ar an Hunt Museum, agus chuaigh siad ag scátáil ar an leac oighir! 

Inion Nic Conmara brought the Transition Years to The Hunt Museum in Limerick, and then they went ice skating!