Home Oideachas Idirbhliain (Transition Year)

Idirbhliain (Transition Year)

TY students raise funds for Brothers of Charity

San Idirbhliain bíonn deis ag na mic léinn réimse leathan scileanna a fhorbairt faoi chóras foghlama a dhíríonn ar an bpearsa iomlán. Tá an curaclam dírithe ar scileanna praiticiúla ar nós cur i láthair, rannpháirtíocht agus obair ghrúpa. Tugtar an deis do mhicléinn dul chun cinn a dhéanamh sna réimsí ar leith ar spéis leo.The Transition year course gives students of Gaelcholáiste an Chláir an opportunity to develop a wider set of skills with a more holistic approach to learning. The year focuses on practical skills such as presentations, participation and group work, while allowing students to grow in areas they show a particular talent or interest in.
Ag croí an churaclaim tá na bun-ábhair: Gaeilge, Béarla, Mata agus Fraincís. Anuas ar sin, bíonn an deis ag na mic léinn triail a bhaint as na h-ábhair roghnacha ar fad atá ar chúrsa na hArdteiste. Bainfidh siad teastais amach in ábhair ar nós: Teoiric Tiomána, Gaisce, Tarrtháil agus Garchabhair. Freisin foghlaimíonn siad rudaí cosúil le drumadóireacht, giotár, teanga chomharthaíochta agus aisteoireacht agus glacann siad páirt i ngníomhaíochta tiomsaithe airgid d’eagraíochtaí carthanachta ar nós: NBCRI, Saint Vincent De Paul, Jack & Jill, Burren Chernobyl agus Friends of A.The curriculum consists of the core subjects such as Irish, English, Maths and French. Students are also given the opportunity to try all optional subjects offered to them for the Leaving Certificate. By the end of the school year, students will have attained several certificates in areas such as: Driver Theory, Gaisce, Life-Saving and First Aid and have in the past learned new skills such as drumming, Guitar, baking, sign language and acting. They will also have been involved in several fundraising events which include partnership with the NBCRI, Saint Vincent De Paul, Jack & Jill, Burren Chernobyl and Friends of A.
Bíonn deis ag an mic léinn dul ar thaithí oibre agus freisin cuireann siad isteach ar chomórtaisí ar nós Junk Kouture, One Good Idea, Young Entrepreneur , Young Scientist, Social Innovators, Fresh Film agus Féile na hInse.Work experience is also part of the programme and student have also enjoyed success in national competitions such as Junk Kouture, One Good Idea, Young Entrepreneur , Young Scientist, Social Innovators, Fresh Film and Feile na hInse.

Share this