Home Áiseanna & Cláir (Facilities & Programmes) Saotharlanna Eolaíochta (Science Laboratories)

Saotharlanna Eolaíochta (Science Laboratories)

Saotharlanna Eolaíochta (Science Laboratories)

Tá trí sheomra eolaíocha sa choláiste, agus iad go léir feistithe leis na h-áiseanna cuí don Teastas Sóisearach agus don Árdteist.Gaelcholáiste an Chláir has three fully equiped science rooms. Each room is fully equipped to cater for the Junior Certificate syllabus and the Senior cycle.
Ar smaoinigh tú riamh: cá dtéann an t-uisce nuair a thriomaíonn an talamh tar éis an cheatha? Cá dtéann an siúicre i gcupán tae? Cad ina thaobh do dtiteann rudaí ar an dtalamh seachas i dtreo na gealaí? Cén tabhacht atá le h-imshruthú na fola, agus conas a oibríonn an leictreachas? Is ag an Eoláiocht atá freagraí na gceisteanna seo, agus go leor eile. Tá trí phríomh-roinn ann: an Cheimic, an Bhitheolaíocht agus an Fhisic, agus deintear staidéar ar leith Eolaíocht na n-Ábhar, ar an Domhaneolaíocht agus ar an Ghairneoireacht.Have you ever wondered where rain in puddles goes to, where does sugar in tea disappear to, why do things always fall down to earth and not the moon, why our blood flow is so important and how does electricity work? All these topics are answered in science, which encompasses Chemistry, Physics and Biology with sections in materials, earth science and horticulture.
Deintear staidéar ar an ábhar seo ag an Ardleibhéal agus ag an nGnáthleibhéal, le ranganna teoriciúla agus praiticiúla, sa tslí is go dtugtar deis do gach dalta sult agus sásamh a bhaint as an bhfionnachtan eolaíochta. Bristear an t-ábhar isteach i dtrí ábhar ar leith: an Cheimic, an Fhisic, agus an Bhitheolaíocht don Árdteist.The subject is offered at Higher and Ordinary levels with theory and practical classes ensuring each and every student has the opportunity to experience the thrill of our scientific world. The subject breaks up into the separate subjects -Chemistry, Physics and Biology in senior cycle.

 

Share this