Closing Date For Enrolment For 2015 is Friday 23 January

Táimíd ag glacadh le h-iarrataisí faoi láthair do rang na chéad bliana, don scoilbhliain 2015/2016. Is é an spriocdháta do na foirmeacha iarratais ná Dé hAoine, 23 Eanáir 2015. D’fhéadfadh liosta feithimh a bheith i bhfeidhm.

Is féidir na foirmeacha iarratais i nGaeilge agus i mBéarla a íoslódáil ón leathanach seo, chomh maith le prospectus an Choláiste.

We are currently accepting applications for first year students for the 2015/2016 academic year. The closing date for completed application forms is Friday 23 January 2015. A Waiting List may apply.

Copies of the application forms in Irish and English are available to download on this page, along with the latest prospectus for the College.

Invalid download ID. Invalid download ID. Invalid download ID.

Share this