‘A’ sa Ghaeilge: Gradam do Naonúr

Bronnadh Gradaim Mac Léinn an LCETB in Óstán Woodstock ar an 2 Nollaig 2016, ag ceiliúradh éachtaí na mac léinn ón ocht gcinn de scoileanna sa chontae atá faoi choimirce Bhord Oideachais agus Oiliúna Luimnigh agus an Chláir.

Ina measc bhí naonúr ó Ghaelcholáiste an Chláir a ghnóthaigh Grád A sa Ghaeilge i dTeastas Sóisearach na bliana seo.

Ten students from Gaelcholáiste an Chláir, who achieved an A in Irish in the Junior Certificate, were honoured at The LCETB Student Awards in Woodstock on Friday night. Back row: Emma Ní Chléirigh; Nóra Ní Thiarnáin; Councillor Ann Norton, Chairperson LCETB; Mia Ní Dháibhéid; Síofra Ní Dhálaigh Ní Chonaill; Mr John Cooke, Principal of Gaelcholáiste an Chláir. Seated: Ava Blake; Clodagh Nic Dhómhnaill; Julia Sanz. Absent from the picture are Aoibheann Ní Mhaoileoin and Muireann Long.

Nine students from Gaelcholáiste an Chláir, who achieved an A in Irish in the Junior Certificate, were honoured at The LCETB Student Awards in Woodstock on Friday night. Back row: Emma Ní Chléirigh; Nóra Ní Thiarnáin; Councillor Ann Norton, Chairperson LCETB; Mia Ní Dháibhéid; Síofra Ní Dhálaigh Ní Chonaill; Mr John Cooke, Principal of Gaelcholáiste an Chláir. Seated: Ava Blake; Clodagh Nic Dhómhnaill; Julia Sanz. Absent from the picture are Aoibheann Ní Mhaoileoin and Muireann Long.

Is féidir a thuilleadh pictiúirí on ócáid a fheiscint sa ghailearaí thíos.

Gradaim LCETB 2016

Share this