Gradam Gnó do Fhionnuala

Comhgháirdeachas le Fionnuala Ní Fhallúin a fuair gradam ag Scoil Ghnó Kemmy in Ollscoil Luimní, mar gheall ar a cuid torthaí i Staideár Gnó sa Teastas Sóisearach. Comhgháirdeachas freisin lena múinteoir, Bean Uí Chonsaidín.

Share this