Gradam Gnó do Róisín

ULBSTAI655

Bronnadh Teastas ó Scoil Ghnó Kemmy in Ollscoil Luimnigh, ar Róisín Ní Fhallúin mar thoradh ar an Grád A a bhain sí amach sa Staidéar Gnó, Ardleibhéal, sa Teastas Sóisearach. Sa phictiúr tá an tUasal John Cooke, príomhoide an Ghaelcholáiste, Róisín Ní Fhallúin agus Dr Fergal O’Brien, Stiúrthóir an Léinn Iarchéimigh, Scoil Ghnó Kemmy in Ollscoil Luimnigh.

Róisín Ní Fhallúin was presented with a Certificate of Achievement from the Kemmy Business School, University of Limerick, in recognition of her achievement in the Business Studies, Higher Level, examination in the Junior Certificate. Róisín is pictured with (left) Mr John Cooke, principal of Gaelcholáiste an Chláir and (right) Dr Fergal O’Brien, Director Postgraduate Studies, Kemmy Business School at UL.

Share this