Iarscoláire an Ghaelcholáiste ina Scoláire Ollscoile

Mr John Cooke, Principal of Gaelcholáiste an Chláir, with past pupils Aoife Ní Uallacháin and Emily Hull at the Entrance Scholars Awards Ceremony held in UCD’s O’Reilly Hall recently. Ms Ní Uallacháin was recognised by UCD’s Faculty of Science and by Bord na Gaeilge for her considerable achievements in education to date.

An tUasal John  Cooke, Príomhoide Ghaelcholáiste an Chláir, in éineacht le h-iarscoláirí Aoife Ní Uallacháin agus Emily Hull ag Searmanas Gradam na Scoláirí Iontrála a tionóladh i Halla Uí Raghallaigh, Coláiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath le déanaí. Thug Dámh na hEoláiochta agus Bord Gaeilge an Choláiste aitheantas do Iníon Ní Uallacháin mar gheall ar a cuid scoláireachta.

Share this