Mata Draíochta

Thug an Draíodóir Leon Anderson cuairt ar dhaltaí na chéad bliana le déanaí, le ceardlann matamaitice ‘Maths Magic’ mar chuid den gclár JCSP. 

Mata Draíochta

Magician Leon Anderson visited our first year students recently, when he conducted a Maths Magic workshop as part of the Junior Certificate Schools Programme.

Share this