MS Readathon: Cíocras don Léitheoireacht!

Tá 257 leabhar léite ag scoláirí na chéad agus na dara bliana don MS Readathon agus tá nach mór €800 cruinnithe acu i gcomhair MS Ireland.  Sa phictiúr tá daltá ón gchéad bhliain lena gcuid teastas: Emma Ní Sheannáin, Rachel Nic Mhathúna, Cathal Sandair and Fionn Ó Nualláin.

1st and 2nd year students at Gaelcholáiste an Chláir recently completed the MS Readathon.  They read a total of 257 novels between them and raised almost €800 for MS Ireland.  Pictured with their award certificates are first year students Emma Ní Sheannáin, Rachel Nic Mhathúna, Cathal Sandair and Fionn Ó Nualláin.

Share this