Oíche Oscailte / Open Evening

Gaelcholáiste an Chláir
Clárú don Scoilbhliain 2017 / 18
Oíche Oscailte
Déardaoin, 8ú Nollaig 2016 ag 5.30 i.n.

delphity655

Fáiltíonn Príomhoide, Múinteoir i bhFeighil agus Foireann Ghaelcholáiste an Chláir roimh dhaltaí ón Séú Rang agus a gcuid tuistí chun áiseanna na scoile a fheiceáil agus bualadh leis an bhfoireann teagaisc ar an dáta thuasluaite.

Beidh Foirmeacha Cláraithe ar fáil ó na Bunscoileanna áitiúla, nó ó Oifig an Ghaelcholáiste, teil. 065-6844642.

N.B.: Dáta dheiridh d’iarrataisí ná Dé hAoine, an 27ú Eanair 2017.

ENROLMENT FOR 2017 / 18 ACADEMIC YEAR
OPEN EVENING
Thursday, 8th December, 2016 at 5.30 p.m.

The Principal, Múinteoir i bhFeighil and Staff at Gaelcholáiste an Chláir cordially invite Sixth Class pupils and their parents to view our facilities and to meet with the teaching staff.

Enrolment Forms available from the local Primary Schools or from the College Office, telephone 065-6844642.

N.B.: Closing Date for Receipt of 2017/2018 First Year Enrolments is Friday 27th January 2017

Share this