Daltaí Idirbhliana ag Parlaimint na hEorpa

Colin Mannion agus Julia Sanz, in éineacht lena múinteoir, Iníon Nic Conmara

Thug beirt ón Idirbhliain cuairt ar Pharlaimint na hEorpa le linn Sheachtain na Gaeilge, mar bhaill de thoscaireacht ó Ghaelcholaistí na tíre, agus ghlac siad páirt i gcluichí ról-imeartha parlaiminte trí mheán na Gaeilge.

Thaisteal Julia Sanz agus Colin Mannion in éineacht lena múinteoir, stiúrthóir na hIdirbhliana, Iníon Nic Conmara. Tháinig an cuireadh ón bhFeisire Eorpach de chuid Sinn Féin do Réigiún an Deiscirt, Liadh Ní Riada MEP.

Thug an toscaireacht cuairt ar an Parlamentarium, ionad cuairteoirí oifigiúil Pharlaimint na hEorpa. D’imir siad cluiche ról-imeartha, a léiríonn an próiséas lena dtagann reachtaíocht Eorpach ar an saol.

Tá an cluiche rol-imeartha ag an bParlaimint ar fáil i ngach aon cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh, an Ghaeilge in a measc. Lig na daltaí orthu go raibh siad ina mbaill de pháirtithe polaitiúla éagsúla, agus chuaigh siad i mbun idirbheartaíochta lena chéile mar ‘Fheisirí Eorpacha’ chun a gcuid spriocanna a bhaint amach.

Is é an aidhm atá ag an gCluiche Ról-Imeartha ná léargas a thabhairt ar an slí ina dréachtaítear reachtaíocht Eorpach, idir dhul i gcomhairle le grúpaí sainleasa agus comhaontais a dhéanamh, agus chaibidlíocht le hinstitiúidí eile, agus labhairt leis na meáin.

Bhí cruinniú ag na daltai freisin le Seán Kelly MEP, ceannaire Fhine Gael sa Pharlaimint Eorpach.

Two students from Gaelcholáiste an Chláir had a unique opportunity to visit the European Parliament last month to mark Seachtain na Gaeilge, where they took part in parliamentary role-playing activities through the medium of Irish.

Transition Year students Julia Sanz and Colin Mannion joined students from six other Gaelcholáistí around Ireland as guests of Sinn Féin MEP for the South Region, Liadh Ní Riada. The Ennis students were accompanied by their Transition Year coordinator and science teacher, Ms Martina McNamara.

The Gaelcholáiste delegation visited the Parlamentarium, the official visitors’ centre of the European Parliament. There they took part in a role-playing game, designed to let them experience for themselves the process by which European legislation comes into being.

The role-playing experience at the Parlamentarium is available in all the EU’s official languages, so the Gaelcholáiste students were able to conduct their game in Irish. Divided into imaginary political groups, they became ‘Members of the European Parliament’ and had to learn to negotiate between themselves to build the future they want.

The Role-Play Game aims to show how EU legislation is created, from consulting interest groups and forming alliances to negotiating with other institutions and speaking to the media. Players work together and make difficult decisions as they tackle issues such as water scarcity and the implications of technological advances.

The Gaelcholáiste students also met with Seán Kelly MEP, leader of the Fine Gael group in the European Parliament.

Share this