Róisín Scores Top Marks


Fuair Róisín Ní Fhallúin, scoláire i nGaelcholáiste an Chláir, 12 A sa Teastas Sóisearach i mbliana. Ní raibh ach ceathrar ar fad sa tír a bhain an caighdeán sin amach. Rinne Bean Uí Chonsaidín, an Múinteoir i bhFeidhil, agus Mr Cooke, príomhoide an Choláiste, comhgháirdeachas léi.

Róisín Ní Fhallúin, a student at Gaelcholáiste an Chláir, achieved 12 As in this year’s Junior Cert. Only four students in the country achieved this standard. She was congratulated by Bean Uí Chonsaidín, the Múinteoir i bhFeidhil, and by College Principal, Mr Cooke.

Photo courtesy of The Clare People.

Share this