Seoladh Ghradam Fiontair Mac Léinn an Chláir

Pictured at the Induction Day for the Clare Student Enterprise Awards were, from left: Ms Máiréad Ní Ghríofa, teacher; Annora Ní Cheallacháin; Ciarán Ó Tuathail; Padraic MacElwee, Clare Local Enterprise Office. Photograph by Arthur Ellis.

Ag an Lá Seolta do Ghradam Fiontar Mac Léinn an Chláir bhí, (ó chlé): Máiréad Ní Ghríofa, múinteoir; Annora Ní Cheallacháin; Padraic MacElwee, Oifig Fiontair Áitiúil an Chláir; Ciarán Ó Tuathail. Grianghraf le Arthur Ellis.

Share this